Flarkens Kapell

Den 7 februari 1920 invigdes Flarkens Kapell efter att ha byggts av byborna själva. En altartavla skänktes av Nysätra församling till kapellet år 1922 och är målad av David Wretling.  Kyrktornet kom till först 1941, när man lyckats få ihop pengar till en kyrkklocka. Klockan beställdes ända från Ystad, väger 300 kg och har tonen C .

Marken som kapellet står på skänktes av handlaren i byn CJ Tjernström och hans hustru Lina. Restaureringar har genomförts ett antal gånger främst 1938-39 och 1987. Orgelläktaren kom till 1958 och på 70-talet installerades eluppvärmning. 1971 införskaffades en ny kyrkorgel (pedalorgel) och 30 år senare 2002 en helmekanisk orgel. Flarkens Kapell förvaltas och ägs av en ideell förening.

Hitta hit