Om byn

Flarken, som tillhör Robertsfors kommun, ligger ca 10 km väster om Ånäset i Västerbotten. Byn har varit och är ännu en utpräglad jordbruksbygd med många aktiva lantbruk. Med ett innevånarantal på ca 170 hushåll stoltserar byn med den sociala gemenskap och trygghet som förekommer i små samhällen. Detta ger många fördelar som bl.a. visar sig i mycket låg personalomsättning hos företagen här.

Vår by är mycket gammal och bär på en rik historia som betydande by i socknen, välkänd kulturbygd på gammal havsbotten.

bronsspännet

Denna skylt är uppsatt av byns byaråd. Det runda märket i mitten är en kopia
av ett bältespänne i brons som hittades mitt i byn. På stativets högra del sitter en mässingsplatta och på den står att läsa:
Tretusenårigt bronsåldersfynd från Flarken anträffat år 1937.
Förenklad kopia utförd år 1999 i brons av Flarkens Byaråd

 

Flarkens historia

Vilket årtal hände det?  
är en ofta återkommande fråga 

Här, ett axplock ur Flarkens historia:

1540          har Flarken 14 bönder1783 42 gårdar

1794-95     genomförs storskifte i Flarken   

1853-75     genomförs det mesta av laga skiftet i Flarken     

Mjölkleverans

1850       skolverksamheten i Flarken och Nysätra socken börjar. 
Nysätras första skollärare Anders Nygren bodde uppe på Torberget i Flarken  

1868          första mejeriet i Flarken byggs på Brännan, nuv. V.& G. Aretorn Mjölkleverans                                                                                            

1870-71     Flarken får fattiggård i Flarkbäcken på f.d. A. G. Anderssons gård, nuv. Nices

 

Första skolan

1879-83     Flarkens första skolhus byggs, se bild

1888          finns järnspisenligt bouppteckning

1890          första nykterhetslogen, Enighetbildas i Flarken                                 

1800-tal     Nord i Klankliden har den första cykelni slutet på 1800-talet             

1800-tal     flottningen i Flarkån börjar under 1800-talet och pågår till omkring 1930

1911          sågtullen  kostar  3-4 öre/stock  vid  ångsågen

 

Andra skolan

1913          ny skola  byggs  bredvid  den  gamla, se bild

1913          börjar  man  använda  borrade trärör till  vattenledningar

1917             Flarkens  mejeriskola  invigs  av  landshövding  Scotte

1900-tal     början på 1900-talet startar Robert Tjernström  snickerirörelse vid sidan om sitt jordbruk                                                    

1919          första bilen i byn, en Brisko, år 1923 en Reo

1920          elektricitet  och telefon  kommer till  byn

1920          Flarkens kapell byggs av byborna

1922          Flarkens idrottsklubb bildas

1923          Alvin Nilsson ser den första traktorn(och höll på att missa en begravning)

1926          startar Isak Berggren kvarnverksamhet i Flarken. 1985 tar Lantmännen över och lägger ned 2001

1926             Karl Johan Karlsson köper den första självbindaren

1929          Folkets Hus byggs (ung. på nuvarande bussgaragets plats)

 1931          första poststationen i Flarken i Nils Nymans gård, nu Marcus Anderssons    

1935          Lennart Tjernström(son till Robert) tar över faderns snickeri tillsammans med Elof Karlsson

1934          Bygdeträskvägen börjarbyggas och blir klar 1936

 

Badhuset 1978

1936          Flarkbäckenvägen  byggs  

1937          badhuset

1937          nya mejeriet (nuvarande Flarkens Snickeri) byggs

1937          bältesspännet i brons hittas vid ladugårdsbygge intill kapelletBadhuset 1978    

1939          flyttas posten till nuv. Jan Mäkis gård (f.d. Ove Hedlund)                                                        

 

Nya mejeriet byggs 1937

1939          Folkets Hus brinner.

1940          Oskar Andersson monterar in den första vattentoaletten             

1940-tal     vete sås i byn under kriget med gott resultat 

 1941          JUF jordbrukarnas ungdomsförbund bildar en avdelning i Flarken             

1942          får man 28 öre för 4% mjölk                             

1944-45    tar Flarken emot finska flyktingar                                                        

1949          Flarkens mejeri har den högsta fetthalteni länet, 4,19 %

1951-52     Flarkens  tredje skola  byggs ( nuvarande skola)

1952          ett nytt snickeri byggs (senare bageri). Lennart Tjernström var ensam ägare fram till sin död 1960

1950-talet  Tjernströms  bygger  sin  nya  affärsfastighet  i  början  på  50-talet

1956          SigvardVikströmstartar Gulfs bensinstation & verkstad i Flarken

1957-77     finns posten  i  Tjernströms  nya  affärsfastighet

1958          jordbruksminister Gösta Netzén blir bokstavligt ställd mot Folkets Hus vägg av upprörda bönder

1960          nya ägare till snickeriet, som nu får namnet Furusnickaren, blir far & son Birger & Rolf Karlsson.  Den huvudsakliga verksamheten flyttas till f.d. mejerilokalen

1960-talet   många, främst ungdomar flyttar från Flarken. Bland få inflyttare kan nämnas Karin Karlsson 1965, Bertil & Aino Stenberg 1964, Vivi Aretorn 1963, Ann-Mari Lindberg

1960-talet   skördetröskan gör sitt intåg i Flarken i början på 60-talet. Ivan Berglund och Berndt Nyström hade en bogserad tröska.  Verner Olofsson, Göte Aretorn och Olle Olofsson köper 1963 tillsammans en tröska av märket Aktiv       

1963          Flarken får automatisk telefonväxel, dvs. automatiseras. Antal abonnenter är 127 st             

1964          storbrand i Gammelbyn. 10 byggnader blir lågornas rov på pingstafton 16 maj däribland ett av Flarkens äldsta bostadshus (då Martin Erikssons)

1972          Furusnickaren flyttar till Lövånger

1970-tal     början på  70-talet bygger kommunen pensionärsbostäder i Flarken 

 1973         förskoleverksamheten startar upp på Flarkens skola. Första ”fröken” Solveig Olofsson

1975          planer  på  kärnkraftsförvaring i  Pellbodberget

1977          postkontoret i  Flarken läggs ned.  Postnumret (då 91045) får behållas efter påtryckningar  av flarkenborna, främst Alvin Nilsson

1972-1980  Åke Snickare driver snickeri i f.d. Furusnickarens lokaler

1980          Flarkens Snickeri AB ser dagens ljus. Största delägare är Lennart Normark, Lars-Erik Melander  och  Erik Wendén.

1980          Karin & Jens Andersson tar över Tjernströms livsmedelsaffär som får namnet Flarkens Livs

1983          invigs det nybyggda industrihuset av landshövding Sven Johansson 
senare på året byggs torkanläggning och såghus 
första företag Flarken komponenter AB och Flarken Trä AB

1983          Tjernströmsgamla affärsfastighet rivs

1983–84      Bertil & Aino Stenbergs fastighet brinner och återuppbyggs

1984          invigs den nya badplatsen i Hampen. Den gamla låg på motsatta sidan

1985          den första hemvändardagen går av stapeln den 20 juli, med landets första kobingo.

1987          invigs det nyrenoverade kapellet med biskopen närvarande

1988          fotbollsmatch mellan Sovjets OS-lag mot FIK.  Flarken förlorar med  6-0

1989          Mellanbygdens Ryttarförening startar sin verksamhet i Gammelbyn

1989          industrihuset brinner den 30 augusti                   

1990          invigning av det återuppbyggda industrihuset

1985-91     byggs följande villori Flarken. 1985 Valborg&Emil Edström, Irene & Nils Hollström, Inga-Lill & Åke Johansson, Gunilla & Stig Andersson, 1986 Birgitta & Leif Tjärnström, 1988 Elisabeth & Bo Hallstensson, Vivi & Göte Aretorn, Monica & Roger Eriksson, 1991 Karin & Jens Andersson

1987          byggs hyresfastighet på Rockmyrvägen (4 lägenheter) 

1991          invigs  Parken mitt i  byn

1991          driver Kerstin & Bengt Strand Flarkens Livs

1992          övertar Bertil Stenberg Flarkens Livs

1995          brinner Mia & Anders´ Jonörts ladugård, den 8 september

1994          kobingon blir rikskänd i nyhetsprogrammet Rapport

1990-tal     Göte & Vivi Aretorn driver rökeri på platsen där Flarkens första mejeri stod

1995          brinner bageriet, den 29 november (återuppbyggs inte)

1996          brinner Valborg & Emil Edströms villa, den 3 juli

1998          Sparbanken i Flarken läggs ned                                                                            

1999          köldrekord? i Flarken i januari. – 42 grader uppmättes, i centrum -38

1999          Flarkenskylten med bronsspännet får sin plats i parken

1999          Öppen-by-dag i augusti

1999-12-31 vid sekelskiftetbodde 452 människor i flarkenområdet (läs postnummerområde 91596)

2001          Flarkens Livs upphör  

2001          Boken Flarkens Kapell kommerut

2001          Lars Harry Bäckström blir först i Västerbotten att installera mjölkrobot

2001          Flarken får bredbandsuppkoppling via fiber och radiolänk på Krickberget(skolberget)

?               Fritidsverksamhet startar på Flarkens skola

?               Dagisverksamhet startar på Flarkens skola

2001/2002   detta läsår har Flarkens skola 57 elever

2007          Flarkens skola läggs ned, men dagisverksamheten fortsätter

2009          RyttarföreningenMRF påbörjar bygget av ett ridhus som står klart 2013.

2012          Flarkens Järn får nya ägare, Magnus Andersson och Mathias Ståhl

2012          blir ett ”svagår” för flarkens bönder, främst spannmålsodlarna

2012          görs utgrävningar på platsen för fyndet av bältesspännet i brons av Västerbottens Museum och frivilliga bybor. Inga ytterligare fynd påträffas.

2013          Flarkens Snickeri brinner ned till grunden. Ingen återuppbyggnad sker

2014          en flaggstång kommer på plats på f.d. snickeritomten för alla bybor vid högtider som dop, bröllop, begravningar m.m.

2015         en välbesökt Flarkendag går av stapeln med bl.a. visning av den gamla byakartan från laga skiftet. Kartan har det imponerande måttet av 1,8 x 3 m

2016          Flarkens Järn får återigen ny ägare, Joakim Degerfäldt

2016             Flarken har ca 170 hushåll (postnummerområde 91 596)

2018          en hjärtstartare sätts upp på väggen till byns kapell, till vänster om stora ingången

 Källor; Flarkens By (bok), Minnen från byn av Ingvar Olofsson, egna anteckningar och efterforskningar av Vivi Aretorn 2011-©

Byarådet

Ordförande/Byålderman: Lars Pettersson
Sekreterare/Byålderman: Vivi Aretorn
Kassör: Ola Andersson
Ledamöter: Ulrica Jonsson, Helen Karlsson,
Calle Åsemar, Åsa Mattsson

Platser att besöka

Abborrtjärn
Byaparken
Gammbysberget
Hamptjärnen
Flarkens Kapell   
Klanken
Flarkens Kvarn
Kyrkstigen
Stannå
Stenkyrkan (Jättekyrkan) 
Ridskolan
Jaktstugan

Byaplan

Byaplanen är ännu inte utförd.