Flarkens By

Välkommen till Flarken en gammal by med rik historia.

Flarken, som tillhör Robertsfors kommun, ligger ca 10 km väster om Ånäset i Västerbotten. Byn har varit och är ännu en utpräglad jordbruksbygd med många aktiva lantbruk. Med ett innevånarantal på ca 170 hushåll stoltserar byn med den sociala gemenskap och trygghet som förekommer i små samhällen. Detta ger många fördelar som bl.a. visar sig i mycket låg personalomsättning hos företagen här.

Vår by är mycket gammal och bär på en rik historia som betydande by i socknen, välkänd kulturbygd på gammal havsbotten.

bronsspännet

Denna skylt är uppsatt av byns byaråd. Det runda märket i mitten är en kopia
av ett bältespänne i brons som hittades mitt i byn. På stativets högra del sitter en mässingsplatta och på den står att läsa:
Tretusenårigt bronsåldersfynd från Flarken anträffat år 1937.
Förenklad kopia utförd år 1999 i brons av Flarkens Byaråd