Styrelsen

< Tillbaka


Mattias Ståhl
Anne Baars kassör
ordförande072-
401 62 98
Malin BäckströmLedmot073-8035931
Petra BlombergKassör070-2225224
Magnus AnderssonLedamot070-6576011
Camilla GruffmanLedamot070-2014169
Andreas ResoluthSuppleant072-2155005
Lars WidénLedamot070-6234713
Greger Persson Suppleant070-5408041
Ewoud NautaLedamot073-1500419